Proiectele eTwinning

My Nature, My World

My Nature, My World - Introducere

Proiectul eTwinning „My Nature, My World” se desfășoară în perioada noiembrie 2023 - aprilie 2024, în parteneriat cu 19 școli din România (4), Turcia (8), Grecia(3), Italia(2), Spania(1) și Croatia(1). Printre obiectivele proiectului regăsim, creșterea gradului de conștientizare al elevilor asupra problemelor de mediu și găsirea de soluții cu privire la sustenabilitate. Proiectul acoperă tematici precum încălzirea globală și schimbările climatice, igiena personală și de mediu, reciclarea deșeurilor, protejarea resurselor de apă și plantarea de copaci. La finalizarea proiectului, elevii vor fi mai conștienți de necesitatea protejării mediului, vor înțelege pericolele legate de epuizarea resurselor naturale, vor adopta utilizarea durabilă a acestora și reciclarea deșeurilor.

ACTIVITĂȚILE LUNII DECEMBRIE

Poster and Logo Contest

Logo-ul și Posterul proiectului au fost alese dintre creațiile elevilor, realizate cu ajutorul instrumentelor Web 2.0.

Battery collection campaign 

Campania de colectare a bateriilor a fost inițiată pe 17 noiembrie 2023. Elevii au realizat afișe și materiale promoționale. Materialele au fost postate pe panoul proiectului, iar în fiecare clasă de gimnaziu și liceu a fost postată o cutie pentru colectarea bateriilor.

World Soil Day - 5 December 2023

Pe 5 Decembrie - Ziua Mondială a Solului, elevii au postat pe forumul proiectului, informații și sloganuri despre sol și importanța acestuia.

Campionii reciclării

Materialele reciclabile precum plasticul (capace din plastic, pungi, sticle etc.), cartonul, aluminiul, sfoara, benzile de cauciuc, hainele vechi pot fi reciclate si refolosite. Elevii s-au gândit să le recicleze pentru a obține haine noi. Au fost foarte încântați de activitate, s-au distrat lucrând și s-au bucurat de rezultatele muncii lor.

VIRTUAL EXHIBITION

Our virtual exhibition has been prepared as part of the December activities of our eTwinning project called "My Nature, My World". The subject of our exhibition is clothing design from waste. The exhibition includes designs prepared by our teachers from Turkey, Italy, Greece and Romania together with their students. Hope you enjoy watching it. 


Expoziția virtuală a fost realizată ca parte a activităților din decembrie ale proiectului eTwinning numit „My Nature, My World”. Subiectul expoziției este designul vestimentar din deșeuri. Expoziția include modele pregătite de profesorii noștri din Turcia, Italia, Grecia și România împreună cu elevii lor. Vizionare plăcută!

ACTIVITĂȚILE LUNII IANUARIE

Tematica lunii ianuarie a fost Igiena și curățenia. Materialele colectate de elevi au fost utilizate la realizarea unei broșuri, a unui poster pe care a fost inserat un slogan și a unui video.  Elevii si-au prezentat creațiile colegilor de clasă și i-au informat despre impostanța păstrării curățeniei în școală și a igienei personale.

ACTIVITĂȚILE LUNII FEBRUARIE

Materiale realizate în cadrul proiectului - Tutoriale instrumente Web.2.0 - 

În cadrul activităților propuse pentru luna februarie, elevii au estimat impactul activității lor asupra schimbarilor climatice. Pentru calcularea Amprentei de carbon, elevii au utilizat site-ul Global Footprint Network https://www.footprintcalculator.org/home/en, Apoi, au participat la dezbateri privind identificarea soluțiilor necesare reducerii amprentei de carbon. Au realizat un film de prezentare a surselor de energie nepoluanta, regenerabila.

ACTIVITĂȚILE LUNII MARTIE

”21 Martie - Ziua internationala a pădurilor” a fost marcata de o activitate organizată în curtea liceului, unde elevii implicați în proiect au plantat copaci de diferite specii. 

Elevii au creat un puzzle în aplicația JigsawPlanet pe care l-au propus colegilor din țările partenere în proiect. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e36ce505cec  

Aplicația Wordcloud a fost utilizată de elevi pentru a crea un material cu tema ”Ecosistem”. Elevii s-au documentat si au înscris în aplicație principalele caracteristici ale ecosistemului. 

Revista ”A HERITAGE FROM MY CITY TO THE FUTURE”, creată în colaborare de către elevii implicați în proiect, descrie prin imagini si text, Rezervații naturale si Parcuri Naționale din țările partenere. Elevii Liceului Teoretic Bilingv Ita Wegman prezintă, în paginile revistei, Parcul Natural Văcărești, zonă protejată, aflată în centrul Municipiului București.

ACTIVITĂȚILE LUNII APRILIE

O altă aplicație din pachetul Web 2.0, a fost utilizată de elevii liceului în scopul creării unei animații cu tema ”Conservation of nature”. În aplicația Pixton, elevii au creat o listă cu reguli de urmat pentru cei care iși doresc să protejeze mediul înconjurător.

Students from the EXAMPLE group made, from recyclable materials, objects that can be used in the household, used by children in recreational activities or decorations for the home and garden.

The creativity and ingenuity that the students showed was materialized in the objects made. The students took photos at the beginning and at the end of their activity. The first photo shows the materials used, and the second one shows the finished product. The photos have been uploaded to the Padlet application - https://padlet.com/tic_itawegman/example-project-group-works-7yjs1387qc4v1g37. The Emaze application was used to create an exhibition of students' works - https://www.emaze.com/@ALLWOWCTZ/gallery. Communication within the group, between the coordinating teachers and the students took place on the ESEP Forum, where both teachers and students posted messages and confirmations of their work.

Elevii din grupul EXAMPLE au realizat din materiale reciclabile obiecte care pot fi folosite în gospodărie, sau de copii în activități recreative, ori decorațiuni pentru casă și grădină.

Creativitatea și ingeniozitatea de care au dat dovadă elevii s-a concretizat în obiectele realizate. Elevii au făcut fotografii la începutul și la sfârșitul activității lor. 

Prima fotografie prezintă materialele folosite, iar a doua arată produsul finit. Fotografiile au fost încărcate în aplicația Padlet - https://padlet.com/tic_itawegman/example-project-group-works-7yjs1387qc4v1g37.  Aplicația Emaze a fost folosită pentru a crea o expoziție de lucrări ale elevilor https://www.emaze.com/@ALLWOWCTZ/gallery