Proiectele eTwinning

My Nature, My World

My Nature, My World - Introducere

Proiectul eTwinning „My Nature, My World” se desfășoară în perioada noiembrie 2023 - aprilie 2024, în parteneriat cu 19 școli din România (4), Turcia (8), Grecia(3), Italia(2), Spania(1) și Croatia(1). Printre obiectivele proiectului regăsim, creșterea gradului de conștientizare al elevilor asupra problemelor de mediu și găsirea de soluții cu privire la sustenabilitate. Proiectul acoperă tematici precum încălzirea globală și schimbările climatice, igiena personală și de mediu, reciclarea deșeurilor, protejarea resurselor de apă și plantarea de copaci. La finalizarea proiectului, elevii vor fi mai conștienți de necesitatea protejării mediului, vor înțelege pericolele legate de epuizarea resurselor naturale, vor adopta utilizarea durabilă a acestora și reciclarea deșeurilor.

Poster and Logo Contest

Logo-ul și Posterul proiectului au fost alese dintre creațiile elevilor, realizate cu ajutorul instrumentelor Web 2.0.

Battery collection campaign 

Campania de colectare a bateriilor a fost inițiată pe 17 noiembrie 2023. Elevii au realizat afișe și materiale promoționale. Materialele au fost postate pe panoul proiectului, iar în fiecare clasă de gimnaziu și liceu a fost postată o cutie pentru colectarea bateriilor.

World Soil Day - 5 December 2023

Pe 5 Decembrie - Ziua Mondială a Solului, elevii au postat pe forumul proiectului, informații și sloganuri despre sol și importanța acestuia.

Campionii reciclării

Materialele reciclabile precum plasticul (capace din plastic, pungi, sticle etc.), cartonul, aluminiul, sfoara, benzile de cauciuc, hainele vechi pot fi reciclate si refolosite. Elevii s-au gândit să le recicleze pentru a obține haine noi. Au fost foarte încântați de activitate, s-au distrat lucrând și s-au bucurat de rezultatele muncii lor.

VIRTUAL EXHIBITION

Our virtual exhibition has been prepared as part of the December activities of our eTwinning project called "My Nature, My World". The subject of our exhibition is clothing design from waste. The exhibition includes designs prepared by our teachers from Turkey, Italy, Greece and Romania together with their students. Hope you enjoy watching it. 


Expoziția virtuală a fost realizată ca parte a activităților din decembrie ale proiectului eTwinning numit „My Nature, My World”. Subiectul expoziției este designul vestimentar din deșeuri. Expoziția include modele pregătite de profesorii noștri din Turcia, Italia, Grecia și România împreună cu elevii lor. Vizionare plăcută!

Tematica lunii ianuarie a fost Igiena și curățenia. Materialele colectate de elevi au fost utilizate la realizarea unei broșuri, a unui poster pe care a fost inserat un slogan și a unui video.  Elevii si-au prezentat creațiile colegilor de clasă și i-au informat despre impostanța păstrării curățeniei în școală și a igienei personale.

Materiale realizate în cadrul proiectului - Tutoriale instrumente Web.2.0 -