LICEUL TEORETIC BILINGV 

”ITA WEGMAN”

Viziunea

Autonomi și responsabili, instruiți și înțelepți, pozitivi și luminoși într-o lume a provocărilor.

Misiunea

Proiectarea, organizarea și desfășurarea, în conformitate cu Principiile „Pedagogiei Waldorf”, de activități cu caracter formativ, centrate pe copil, care să îi ofere acestuia cadrul optim de dezvoltare plenară și în același timp, informațiile necesare fiecărui nivel de dezvoltare, priceperile și deprinderile corespunzătoare.


Vă așteptăm la "Târgul de Ofertă Educațională"

09-12 mai 2024! 

București, sector 3, Hala Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - AN ȘCOLAR 2024-2025

Protectia datelor inv liceal.pptx
Protectia datelor inv gimnazial.pptx

"Târgul de Ofertă Educațională"

2022 - 2023


București, Biblioteca Națională