Noutăţi

  • Generalităţi
  • Rezultate şcolare
  • Prezentarea ofertei educaţionale

Daniel POP

Învăţător clasa a IV-a, Ars Pedagogica  


"Diamantul
dă mai multă
Lumină
 decât primeşte
pentru că poartă
în sine
sufletul
fiecarei grăunţe de nisip
ce se
jertfeşte
pentru a-l
şlefui.

Copii şi adulţi
suntem, pe rând,
nisip şi diamant
unul pentru
celălalt."