Noutăţi

Sb 1 aug 20
Categorie: Prezentarea ofertei educaţionale

lISTA COPIILOR ADMISI in clasele pregatitoare este disponibila 

CLIC AICI

 

VIATA - Vis. Ideal. Aspirație. Țintă. Adult

 22 februarie 2017, Bucuresti

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA ÎN BAZA CALIFICĂRII CONSULTANȚILOR)

 

Denumirea Sarcinii: Sesiuni de coaching

Introducere
 
În baza Acordului de Grant nr. SGL/R1/40, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 315.000 lei pentru implementarea subproiectului  V.I.A.T.A. – Vis. Ideal. Aspirație. Țintă. Adult. și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru SESIUNI DE COACHING SI DEZVOLTARE PERSONALA.
 
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi prezentei Invitații de Participare.
 
LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN invită prestatorii eligibili - firme, organizații, asociații, ONG-uri etc. (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării serviciilor de consultanță. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
 
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda Selecție în Baza Calificării Consultanților definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru licee din Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
 
  
Criterii de Calificare și Selecție
 Criterii de calificare și selecție pentru Consultant etc.
 -   Firma trebuie să aibă experienţă în domeniu de minimum 5 ani.
 -   Firma trebuie să aibă minimum 4 experți în domeniul coaching
 -   Firma sa detina formatori / profesori cu o experienta de minimum 10 ani in domeniu
 
Criterii de calificare și selecție pentru experții propuși de Consultant
 Experții propuși de Consultant trebuie să dețină următoarele calificări:
  
Fiecare coach trebuie:
 -   Sa fie membru al unei organizatii europene de profil
 -   Sa fie certificat de o organizatie de profil internationala
 -   Sa fie practician de coaching executiv/life-coaching
 -   Sa aiba un model propriu de coaching.
 
 Formare si context educational in coaching
 -   Numar de ore teorie (de formare) acreditate de o organizatie de profil – minim 65 de ore
 -   minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul coaching
 -   Sesiuni de perfectionare lunare in ultimii 3 ani
 -   Sa aiba un supervizor pentru practica de coaching – in ultimele 12 luni
 -   Sa adere la/aiba un cod etic de practica in coaching
  
Experienta de lucru
 -   Coaching unu-la-unu
 -   Coaching de grup/echipa
 Coordonatorul de proiect
 -   Sa detina o acreditare a  unei organizatii europene de profil
 -   Sa aiba formare acreditata international in coaching executiv sau life-coaching
 -   Sa detina o acreditare a unei organizatie internationale de profil
 -   Sa detina o diploma de Coaching Supervisor
 -   Sa fi participat la conferinte internationale de profil in ultimii 3 ani
 -   Sa aiba experienta de formator de minim 5 ani
  
Consultantul care obține punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat să depună oferta tehnică și financiară. Beneficiarul va negocia oferta depusă cu Consultantul şi va semna contractul. Dacă, în urma negocierii, nu se ajunge la o înțelegere pentru încheierea unui contract, se vor sista negocierile şi Consultantul clasat pe următorul loc va fi invitat să depună ofertă tehnică și financiară.
  

 

CRITERII DE SELECȚIE

PUNCTAJ MAXIM POSIBIL

1.

Calificări Generale ale firmei (proiecte anterioare, ani de experienţă etc.)

20 puncte

2.

Calificări şi Experienţă Specifice (proiecte anterioare derulate în domeniul specific, relevante pentru sarcina alocată)

40 puncte

3

Calificarea experților propuși:

-   Calificări Generale - 30%

-   Calificări Specifice - 50%

-   Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar superior - 20%

40 puncte

 

Punctaj maxim total

100 puncte

  
Conflict de interese
 
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul (beneficiarul) împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu – şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant.
 
 Prezentarea Scrisorilor de interes
 
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes însoțită de Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei (conform modelului anexat), CV-urile experților propuși. Pentru a valida informațiile prezentate în Formularul pentru Experiența și Calificările Firmei și în CV-urile experților propuși, se vor atașa documente justificative (recomandări, dovezi ale experienței profesionale, copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor de formare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.
  
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 28.02.2018, ora 10:30.
 Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00– 16:00.
  
Denumire achizitor LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN
  
În atenția: Stoica Lacramioara, Responsabil achizitii
 Adresă: Bdul Dimitrie Pompeiu nr. 3, sector 2, Bucuresti
 Tel/fax: 0773394432
E-mail:lacrastoica@yahoo.com
  
 
 
 
12 ianuarie 2018, Bucuresti
 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
 
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI)
 
Denumirea Sarcinii: ATELIERUL de JURNALISM ȘI COMUNICARE
Referinta:  5
Introducere
În baza Acordului de Grant nr.40/SGL/RI/ 27.06.2017, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”,  a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 315.000 lei pentru implementarea subproiectului V.I.A.T.A. – Vis. Ideal. Aspirație. Țintă. Adult. și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru „Atelierul de jurnalism si comunicare”.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.
LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN” invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.
Va fi selectat un Consultant în conformitate cu metoda  Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru Licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.
Criterii de Calificare și Selecție
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
 • studii de licență/ postuniversitare în domeniul jurnalism si comunicare
 • minim 5  ani de experienţă profesională în domeniul jurnalism si comunicare
 • cel puțin 2  proiecte de dezvoltare în domeniul educațional
 • experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate elevilor liceeni
 • Cunostinte operare PC
 • Cunostinte limba engleza
 • Disponibilitate de deplasare.
 Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru negocierea contractului.
 

NR. CRT

CRITERII

PUNCTAJ  MAXIM POSIBIL

1.

Calificări Generale generale (educaţie şi instruiri efectuate în general, ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.)

30 puncte

2.

Calificări şi abilităţi Specifice specifice (educaţie, instruiri şi experienţă în domeniul specific, relevante pentru sarcina alocată)

50 puncte

3.

Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar superior

20 puncte

 

Punctaj maxim  total

100 puncte

 
 Conflict de interese
În conformitate cu prevederile Ghidului Consultantului al Băncii Mondiale[1], consultanții au obligația să ofere consiliere profesională, obiectivă şi imparţială şi în orice moment să asigure clientul LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN” împotriva oricărui risc ce-i poate afecta interesele, fără să aibă în vedere lucrări viitoare, iar în prestarea serviciilor de consultanţă trebuie să evite orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanţii nu vor fi angajaţi pentru sarcini care ar fi în conflict cu obligaţii anterioare sau curente faţă de alţi clienţi, sau care i-ar pune în poziţia să nu-şi poată exercita sarcinile în cel mai bun interes al Beneficiarului de grant. 
Prezentarea Scrisorilor de interes
Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV . Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative: diploma de absolvire, certificate, adeverințe, contracte similare , care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.
Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 19.01.2018, ora 10:30.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mai jos, în timpul orelor de lucru 8:00 – 16:00.
Denumire achizitor: LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”
În atenția: PROF. STOICA LACRAMIOARA – responsabil achizitii
Adresă: bdul. DIMITRIE POMPEIU NR. 3, SECTOR 2, BUCURESTI
Tel/Fax: 0773.394.432
E-mail: lacrastoica@yahoo.com
 

 

 Anunț lansare 

Proiectul privind Învățământul Secundar

(Romania Secondary Education Project –ROSE)

 

În luna octombrie, Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” sector 2, București, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, Subproiectul VIATA – Vis. Ideal. Aspirație. Țintă. Adult, în baza Acordului de Grant nr. SGL / RI / 40  din data 27.06.2017 încheiat între MEN – UMPFE și liceul nostru.
Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 315.000 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială.
Proiectul vizează prevenirea abandonului școlar în învățământul secundar, creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat, crearea de condiții optime pentru a răspunde nevoilor elevilor. Activitățile se conformează unor strategii, măsuri de acțiune ale căror obiective sunt coroborate cu Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”. Activitățile țin cont de psihologia de vârstă a elevului, de nevoile identificate și de modul de implementare din punct de vedere a filosofiei proiectului.
Proiectul sprijină egalitatea de șanse prin oferirea de oportunități egale de învățare flexibile/creative, prin rezultatele lui oferind elevilor șansa de a învăța din pasiune și de a-și descoperi înclinațiile față de diferite discipline sau domenii, pentru orientarea în carieră.
 
ACTIVITATI
 
I.1. Activități didactice și de educație remedială - își propune formarea de competențe de învățare la disciplinele de examen, prin participarea activă la un număr total de 1164 de ore de pregătire.
 
I.2. Consiliere și orientare profesională  - își propune îmbunătățirea calității vieții personale a elevilor prin participarea la programe de dezvoltare personală, individuale și de grup, organizarea de seminarii cu mentori specializați în discursuri motivaționale, organizarea de ateliere de lucru care să îi încurajeze și să îi susțină pe elevi să fie responsabili pentru stările lor emoționale, pentru gândurile lor și să acționeze asupra lor într-un mod sănătos.
Această activitate vine în completarea orelor de educație remedială și își propune să le ofere elevilor ocazia de a dobândi atitudini realiste privind orientarea școlară și profesională prin oferirea de sprijin în stabilirea opţiunilor educaţionale, a ocupaţiilor şi a rolurilor de muncă.
De asemenea, activitățile vor viza vizitarea unor agenți economici în scopul familiarizării elevilor cu cerințele, obligațiile și responsabilitățile unui loc de muncă, efectuarea unor stagii de practică la sediul agenților economici și a unor activități de tipul job-shadowing.
 
II. Activitate extracurriculară ”Radioul Liceului Teoretic Biling Ita Wegman”
Elevii vor fi încurajați să își dezvolte și valorizeze aptitudinile de comunicare realizând emisiuni radiofonice de interes pentru comunitatea școlii. Activitatea se va desfășura într-un cadru specific, amenajat corespunzător în interiorul școlii și va debuta cu un  curs-atelier de „Jurnalism și comunicare media”. Elevii participanți la cursul de comunicare radio, vor efectua un număr de 160 ore de practică la un post de radio colaborator.
 
III. Amenajarea spațiilor frecventate de liceeni
Activitățile își propun crearea unui mediu benefic liceenilor, prin amenajarea unui spațiu prietenos unde aceștia se pot relaxa și destinde în timpul pauzelor. De asemenea, etajul unde se află sălile de clasa, va fi amenajat conform nevoilor elevilor de liceu.
 
Informațiile referitoare la proiect se obțin de la sediul Liceului Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”, sector 2, București de pe Bdul. Dimitrie Pompeiu nr. 3, de luni până vineri între orele 10 – 14, sau la următoarele adrese de email: liceulteoreticbilingv_ita_wegman@yahoo.comlacrastoica@yahoo.com
 
Persoane de contact:
Director, prof. Wyneken Manuela – Coordonator de Grant / Responsabil Legal
Prof. Stoica Lăcrămioara – Responsabil Achiziții
 

 

Lansare procedură achiziție

proiectul ROSE

 

În luna Octombrie, Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” sector 2, București, a demarat implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, Subproiectul VIATA – Vis. Ideal. Aspirație. Țintă. Adult, în baza Acordului de Grant nr. SGL / RI / 40  din data 27.06.2017 încheiat între MEN – UMPFE și liceul nostru cu un buget total în valoare de 70.000 euro.

 Proiectul vizează printre altele și achiziționarea unor bunuri și servicii.

În acest sens, invităm toate firmele care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele pachete de achiziție:

Pachetul de Achiziție nr. 1, cuprinde următoarele articole:

Aparatură tehnică pentru dotarea stației radio a liceului

 • Mixer Soundcraft
 • Amplificator Audio Apart
 • Microfon AKG
 • Căști DJ

Pachetul de Achiziție nr. 2, cuprinde următoarele articole:

 • Lucrări de reparație, renovare și amenajare a spațiilor frecventate de liceeni (5 săli de clasă, 1 coridor, ș.a.)

 Pachetul de Achiziție nr. 3 cuprinde următoarele articole:

 • Articole de birotică și papetărie în funcție de necesitățile identificate în referatele de necesitate (exemplu: toner copiator / imprimanta, hârtie copiator, perforatoare, capsator + capse, calculator de birou, markere, pixuri, dosare cu șină, dosar tip biblioraft, etc.)

Pachetul de Achiziție nr. 4 cuprinde următoarele articole:

Informațiile referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul Liceului Teoretic Bilingv ”Ita Wegman”, sector 2, București de pe Bdul. Dimitrie Pompeiu nr. 3, de luni până vineri între orele 10 – 14, sau la următoarele adrese de email: liceulteoreticbilingv_ita_wegman@yahoo.com

lacrastoica@yahoo.com

 Persoane de contact:

Prof. Wyneken Manuela – Director de Grant/Responsabil Legal

Prof. Stoica Lăcrămioara – Responsabil Achiziții

Termenul de transmitere a ofertelor este de 30.11.2017